Domů

Vážení přátelé historie!

Předkládám soubor informací o padlých z dnešního okresu Pardubice.

 

Josef Pavelka, *1889 v Živanicích, +1917 v Kotoru.

Foto: Jan Kolman, Živanice, který fotografii nazval „Hrob přítele“.

 

První světové války se zúčastnil více než jeden milion mladých mužů z území dnešní České republiky, z nich asi 200. 000 padlo, více než 90.000 bylo přijato do Československých legií. Kolik se jich vrátilo raněných a nemocných, to už nikdo nikdy nezjistí.

Od roku 2002 se zabývám osudy účastníků první světové války, kteří se narodili, měli domovskou obec nebo byli občany dnešního okresu Pardubice a bývalého okresu Nový Bydžov (dnes západní část okresu Pardubice, severovýchodní část okres Kolín, západní část okresu Hradec Králové a jižní část okresu Jičín). Téměř v každé obci byl postaven památník padlých.

Vážení zájemci dovoluji si Vám předložit svoji databázi padlých z okresu Pardubice. Prosím o sdělení Vašich připomínek k samotnému uspořádání, ale také o doplňky a upřesnění uvedených informací. Rád doplním  své informace o fotografie, korespondenci a vzpomínky samotných účastníků, ale také o vzpomínky blízkých. Fotografie a dokumenty stačí ve formě naskenovaného souboru – nejlépe ve formátu jpg a s přesností 300 dpi.

Vysvětlení k jednotlivým sloupcům zleva:

  1. Příjmení a jméno
  2. Místo bydliště nebo obce vztažené k okresu Pardubice
  3. Datum a místo narození, datum a místo úmrtí
  4. Informace
  5. Číslo legionáře
  6. Zkratka legionáře: F – francouzský

I – italský

R – ruský

  1. Odkaz na zdroj informace

Pokud je ve sloupci „Informace“ uvedeno Dokument nebo foto, pak mám k danému padlému kopii dokumentu nebo fotografie.

František Steklý

frantisek.stekly@seznam.cz

+420 732 655 308