Velká Válka Pardubice

www.velkavalkapardubice.cz

Databáze legionářů, účastníků, a padlých, kteří se 1. světové války zúčastnili,  a těch, kteří se mohli války zúčastnit z okresu Pardubice.

Josef Pavelka, *1889 v Živanicích, +1917 v Kotoru. Foto: Jan Kolman, Živanice, který fotografii nazval „Hrob přítele“.

Vážení přátelé historie!

První světové války se zúčastnil více než jeden milion mladých mužů z území dnešní České republiky, z nich asi 200. 000 padlo, více než 90.000 bylo přijato do Československých legií. Kolik se jich vrátilo raněných a nemocných, to už nikdo nikdy nezjistí.

Od roku 2002 se zabývám osudy účastníků první světové války, kteří se narodili, měli domovskou obec nebo byli občany dnešního okresu Pardubice a bývalého okresu Nový Bydžov (dnes západní část okresu Pardubice, severovýchodní část okres Kolín, západní část okresu Hradec Králové a jižní část okresu Jičín). Téměř v každé obci byl postaven památník padlých.

Vážení zájemci dovoluji si Vám předložit svoji databázi legionářů, účastníků a padlých z okresu Pardubice. Prosím o sdělení Vašich připomínek k samotnému uspořádání, ale také o doplňky a upřesnění uvedených informací. Rád doplním své informace o fotografie, korespondenci a vzpomínky samotných účastníků, ale také o vzpomínky blízkých. Fotografie a dokumenty stačí ve formě naskenovaného souboru – nejlépe ve formátu jpg a s přesností 300 dpi.

Databáze nejsou úplné. Předpokládám, že v kategorii padlých je asi tak 70%, v kategorii účastníků je asi tak 50%.

Nově předkládám databázi, kterou jsem označil jako „MOHLI“, zde jsou uvedeni muži, kteří se narodili mezi roky 1865 až 1900, a kteří také případně zemřeli po červenci 1914. Ti se války mohli zúčastnit, ale jejich účast nemám potvrzenu.

Prosím všechny uživatele o sdělení upřesnění mých informací, případně sdělení případných závad.

Legionáři PDF

Účastníci PDF

padli PDF

mohli PDF

 Vysvětlení k jednotlivým sloupcům zleva:

A) Příjmení a jméno
B) Místo bydliště nebo obce vztažené k okresu Pardubice
C)Datum a místo narození, datum a místo úmrtí
D) Informace
E) Číslo legionáře
F) Zkratka legionáře: F – francouzský, I – italský, R – ruský,
G) Odkaz na zdroj informace

Pokud je ve sloupci „Informace“ uvedeno Dokument nebo foto, pak mám k danému muži kopii dokumentu nebo fotografie.

Děkuji panu Jurovi Gogovi za převod tohoto souboru na internet.

František Steklý
frantisek.stekly@seznam.cz
732 655 308

Stav databáze: legionáři 4. 1. 2018

                        účastníci 4. 2. 2020

                        padlí        4. 1. 2018